משלוח חינם ברכישה מעל 300 ש"ח
0

תקנון

א. (www.hagalerya11.co.il) אתר האינטרנט

פועל כחנות מקוונת לרכישת מוצרי ,תמונות לבית, תמונות והדפסות שונות על ידי ציבור הגולשים באינטרנט. המוצרים מיובאים או מיוצרים באופן רשמי ע”י הגלריה להלן: “העסק

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין האתר, לכל דבר ועניין על המשתמש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מקדים להתקשרות בין הצדדים

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון

הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים

המשתמש מצהיר ומאשר כי הנו האחראי הבלעדי לאמיתות המידע שהעביר לעסק, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו הבעלים ו/או בעלי הזכויות לעשיית שימוש ו/או להצגת המידע בגינו הוא מבקש את שירותי ההפקה של העסק

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו היוצר והבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני מכל מן וסוג שהוא, ובכלל זאת אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המכירה, הפרסום, ההפצה, השיווק, והזכויות המוסריות, בכל מידע שהוא מעביר לעסק, וכי בפרסומם והצגתם באתר לכל צורך ו/או ביצוע פעולות הפקה כלשהן במידע, אין כל הפרה או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם

המשתמש מתחייב שלא להעביר לעסק מידע לצורך שירותי הפקה כלשהם ו/או בכלל, שיש בו כדי הפרת זכות כלשהי, מכל מן וסוג שהוא, של צד ג’ כלשהו, לרבות אך לא רק, סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים ו/או זכויות אחרות

העברת מידע לעסק באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט

המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין במידע שהעביר לעסק בכדי פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים במידע, קיבל את רשותם המלא לפרסום המידע ו/או הפקתו

המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו לעסק ולביצוע ההפקה שברצונו לבצע בו

המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי החברה הניתן על ידי החברה, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט

באם יפר המשתמש את תנאי סעיף ב’ ס”ק 1-8 לא יוכל הוא ו/או מישהו מטעמו ו/או כל צד ג’ לדרוש החזר ו/או פיצוי ו/או כל דרישה אחרת מן העסק

משתמשים רשאים להזמין מוצרים ו/או הדפסה של תמונות פרטיות ו/או הנכללות באוסף תמונות הקיים באתר בתעריפים הקבועים באתר.

משתמש רשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר הוא מי שממלא במצטבר אחר התנאים להלן: להיות בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. העסק ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה בעסק ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.

האתר יאפשר לרכוש מוצרים ו/או שירותי הדפסה שונים באמצעות החנות המקוונת , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממבחר התמונות בגלריות השונות או באמצעות העלאת תמונות פרטיות. התמונות המועלות על ידי הגולשים הם על אחריותם בלבד וזכויות היוצרים שייכות לגולשים ועל אחריותם בלבד. האתר אחראי לזכויות היוצרים של התמונות השונות המופיעות בגלריות.

כל המחירים באתר כוללים מע”מ כחוק.

על המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד’. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתמש ל”מבצע פעולה” .לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק

במכירה רשאי כל משתמש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה הטלפוני של העסק.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תשלח הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה. השלמת תהליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתמש תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה

פרטי המשתמש כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במערכת האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

מסירת פרטים אישיים כוזבים הקשורים בתהליך הרכישה הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית, והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כחוק

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של העסק לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. מניין ספירת הימים למשלוח יחול ממועד אישור העסקה ע”י חברות האשראי. על המשתמש לפעול להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי, אי הסדרה תחשב לעסקה מבוטלת

אספקת המוצר ו/או השירות הנרכשים באתר ישלחו לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי

האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר שנבעו ממקרים כגון כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים או כל סיבה שאינן בשליטת העסק. המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי לא יחייב את העסק, ומוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בשל כך

התמונות וכל שאר המוצרים הנמכרים באתר נארזים תחילה בצורה יפה ובטוחה ומובלים ע”י חברת שליחויות חיצונית ישירות לכתובת שהלקוח ציין בהזמנה.

חברת השליחויות תיצור קשר עם הלקוח על מועד הגעת המשלוח באמצעות הודעת SMS. אם הרוכש אינו ימצא ביעד בעת המסירה תושאר לו הודעה לתיאום מועד מסירה אחר. אם הרוכש אינו צפוי להימצא במען במועד המסירה הצפוי, ימסור מען מקום העבודה שלו או של מכר שנמצא בבית שיוכל לקבל המשלוח עבורו. שינוי כתובת לאחר ביצוע ההזמנה כרוך בתוספת תשלום 30 ש”ח

אספקה לכל חלקי הארץ תוך 14 ימי עסקים, לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג. האספקה מתבצעת בשעות היום. יום העסקים מסתיים בשעה 20:00. ימי חוה”מ סוכות ופסח יחשבו כל אחד מהם לחצי יום עסקים

דמי המשלוח ישולמו יחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייגבו דמי המשלוח בתשלום הראשון

הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד האיסוף. במקרה של איסוף עצמי ע”י הלקוח לא יגבו דמי משלוח

השירותים המוצעים באתר הינם אישיים למשתמש בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתנים לשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר. לפיכך, המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספק העסק הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981.

ניתן להחזיר את רוב המוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים, כשהם סגורים וארוזים באריזה, כאשר לא נעשה בהם שימוש. עלויות משלוח המוצרים למרכז המשלוחים של האתר יחולו על הרוכש.

למרות האמור לעיל, מוצרים לגביהם צוין באתר שאינם ניתנים להחזרה, לא תתאפשר החזרה כאמור. מוצרים אלה כוללים מוצרים בהתאמה והזמנה אישית.

במקרה ותתקבל תלונה על מוצר פגום, יכריע העסק והכרעתו תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע על ידי שירות הלקוחות של העסק אליו יעביר הלקוח את המוצר. במקרים בו יכריע העסק כי אכן מדובר במוצר פגום, העסק יפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.

למען הסר ספק, בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או ייפגם במהלך המשלוח למשתמש, העסק ידאג לתקן ו/או להחליף את המוצר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית. בכל מקרה לא ישא העסק באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את העסק בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים

מרגע מסירת המוצר למשתמש, לעסק לא תהיה אחריות בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.

הנהלת האתר ראשית להחליט שאינה מדפיסה תמונה במידה ותוכן התמונה שנשלחה מהווה בעיה אתית ו/או פוגעת בזכויות צד שלישי. במקרה שכזה העסקה תבוטל ויזוכה כרטיס האשראי של המשתמש.

האתר ו/או העסק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין תביעה שתתקבל ע”י מישהו בנוגע לזכויות יוצרים לתמונות שאינם חלק מהגלריות האתר והועלו ע”י הגולשים

העסק ו/או מי מטעמו אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש ו/או אשר בגינם נדרש מתן שירותי ההפקה, ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, הוצאת דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו, הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת

המשתמש יהיה האחראי הבלעדי בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד העסק ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לעסק, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את העסק, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט

התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלי צבעים ושינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות, מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר, בלא לקבל את אישור העסק מראש ובכתב

עפ”י דרישת חברות כרטיסי האשראי, העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגייתPCI DSS level-1   הכי מתקדמת. בטכנולוגיה זו המידע בדבר פרטי החיוב של הרוכש מוצפן ונמחק מיד לאחר הרכישה. קישור ישיר לפרטים נוספים בדבר התקן ( https://verifone.co.il/solution/pci-dss/) .

העסקאות נעשות תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים ומשמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעביר לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם בעל הזכויות באותם נתונים מעניק לאתר את הסכמתו המפורשת והמוקדמת לכך. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL המקודד את הפרטים האישיים בדרכם ממחשב המשתמש אל האתר

עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי העסק, ולכן ניתנת למשתמש האופציה לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי העסק. למען הסר ספק, העסק והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי העסק והאתר

בכל עת העסק רשאי לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי השימוש. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לכל האמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש

העסק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו. כאמור, הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליפו

“הגלריה” ע.מ. 558384871

כתובת: ירושלים 11 עפולה

שירות לקוחות: ימים א-ה, בין השעות 9:00-20:00

ימי שישי ערבי חג וחו”ל המועד שירות הלקוחות יעבדו חצאי ימים

טלפון: 04-6595827

hagalerya11@gmail.com

    0
    עגלת קניות
    Empty Cartעגלת הקניות שלך ריקה 🥺
      דילוג לתוכן